अभ्यास शिक्षण समितिले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रम

जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीमा सञ्चालित वि.एड. चौथो वर्षका अभ्यास शिक्षणमा सहभागि हुने विद्यार्थीहरूका लागि अभ्यास शिक्षण समितिले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागि विद्यार्थीहरू    

LOI

LOI Please click here for download