सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा समयमै उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध