1. Tola Nath Kafle, Asst. Campus Chief
 2. Madan Raj Baral
 3. Kamal Raj Dahal
 4. Sanjib Kumar Yadav
 5. Upendra Kumar Rai
 6. Santiram Dahal
 7. Manoj Kumar Chaudhary
 8. Tirtha Raj Acharya
 9. Rajan Sharma
 10. Tirtha Karki
 11. Birendra Karki
 12. Deepak Prasad Neupane
 13. Gobinda Puri
 14. Chetnath Niraula
 15. Benu Prasad Sitaula
 16. Rishiram Khanal
 17. Bal Krishna Gautam